• Główne Kategorie

 • Praca w ciąży – jakie przysługują Ci przywileje

  Praca w ciąży – jakie przysługują Ci przywileje. Pamiętaj że praca w ciąży podlega szczególnej ochronie którą gwarantują Ci przepisy prawa pracy. Co musisz robić w pracy? co Ci wolno? na jakie ułatwienia możesz liczyć w pracy? albo wymagać?

  Badania

  Pracodawca ma obowiązek udzielić Ci zwolnienia od pracy na badania lekarskie. Wizyty u lekarza muszą jednak spełniać kilka warunków.
  – badania powinny zostać zlecone przez lekarza.
  – muszą mieć związek z ciążą.
  – badań tych nie można przeprowadzić poza godzinami pracy.

  Co ważne, zachowujesz prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy w powodu takich badań.
  Pamiętaj że zgodnie z art. 185 Kodeksu pracy, ciąża powinna być potwierdzona świadectwem lekarskim.
  Wyjazdy służbowe

  W ciąży pracodawca nie może zatrudniać Cię w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie może także bez Twojej zgody delegować Cię poza stałe miejsce pracy. Mówi o tym art. 178 § 1 zd. 2 Kodeksu pracy. Jeśli nawet pracodawca zaproponuje CI taki wyjazd, a Ty się na to zgodzić proś o formę pisemną takiego zlecenia.

  Nie każda praca dla kobiety w ciąży

  Przepisy Kodeksu pracy zabraniają kobietom ciężarnym wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia, a także szczególnie uciążliwych. Przepisy te muszą być bezwzględnie stosowane nie zwalnia Cię z tego obowiązku nawet zgoda pracownicy, wydana na Twoje życzenie.
  Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet zawiera wykaz tych prac.
  Są one podzielone na:

  – prace wzbronione (niezależnie od stopnia narażenia ciężarnych na czynniki szkodliwe dla zdrowia) i niebezpieczne,
  – prace, których wykonywanie jest zabronione po przekroczeniu określonych limitów.

  Do prac wzbronionych i niebezpiecznych należą: prace w wymuszonym rytmie pracy (np. przy taśmie), prace wewnątrz zbiorników i kanałów, prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych, prace w pozycji wymuszonej. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę na inne stanowisko pracy.

  Do drugiej grupy należą: prace wykonywane w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, a także prace przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.

  Czy mogę pracować przy komputerze?

  Oczywiście tak, jeśli nie ma przeciwwskazań od lekarza, jednak nie dłużej nić 4 godziny na dobę. W przypadku przekroczenia tej normy przełożony ma obowiązek przeniesienia pracownicy do innej pracy. Jeżeli jest to niemożliwe, pracownicę w ciąży należy na czas niezbędny zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. W przeciwnym przypadku pracodawca popełnia wykroczenia zagrożone karą grzywny od 1000 do 30000 zł.  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.);
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r., nr 114, poz. 545 z późn. zm.).

  Zostaw odpowiedź

  Lub