• Główne Kategorie

 • SOS wioski dziecięce – pomoc dzieciom, zastępcze formy opieki i profilaktyka

  Pomoc dzieciom osieroconym, opuszczonym przez rodziców lub pochodzącym z rodzin zagrożonych przemocą, skrają biedą i alkoholizmem niesie wiele polskich, a także światowych organizacji. SOS Wioski Dziecięce to stowarzyszenie działające na terenie Polski od ponad 30 lat. Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowej organizacji działającej w 135 krajach. Misją tej organizacji dobroczynnej jest niesienie pomocy dzieciom pozbawionym rodzicielskiej opieki i miłości, stworzenie im warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowanie dzieci do samodzielnego, dorosłego życia.

  SOS Wioski Dziecięce – zastępcze formy opieki i programy profilaktyczne

  Stowarzyszenie tworzy zastępczą formę opieki, opartą na programach: SOS Wioski Dziecięce, Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu. W ramach Programów Umacniania Rodziny prowadzi działania wspierające rodziny z problemami, w których istnieje duże ryzyko niewydolności wychowawczej. Pod opieką organizacji pozostaje obecnie ponad 1400 dzieci, w skali światowej ta liczba wynosi natomiast 1,5 mln.
  SOS Wioski Dziecięce to projekt realizowany z powodzeniem od wielu lat. Wioska SOS to osiedla kilkunastu domów tworzących osiedle. W każdym domu mieszka rodzic (lub rodzice) SOS oraz 5-8 dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej ze strony swojej rodziny biologicznej. Do tej pory ośrodki takie powstały w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie. Stworzone w tych miejscach domy zapewniają potrzebującym dzieciom środowisko zbliżone do naturalnego środowiska rodzinnego, a więc warunki, w których mogą poczuć się bezpieczne i kochane. Tutaj się wychowują, mają zapewnioną właściwą opiekę medyczną i edukację.

  Stowarzyszenie prowadzi też Programy dla Młodzieży przygotowujące je do samodzielnego życia, gdzie wychowankowie z rodzin SOS otrzymują pomoc mieszkaniową czy finansową związaną ze startem w dorosłe życie oraz Rodzinne Domy Czasowego Pobytu, gdzie trafiają dzieci, które nie mogły pozostać przy swoich rodzinach biologicznych, oczekujące na decyzję sądu w sprawie swojej sytuacji prawnej.

   

   

   

  Źródło: Artykuł partnerski

  Tagi:  ,

  Zostaw odpowiedź

  Lub