• Główne Kategorie

 • Co to są niepożądane odczyny poszczepienne NOP ?

  Co to są niepożądane odczyny poszczepienne NOP

  Co to są niepożądane odczyny poszczepienne NOP ? Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) jest to nieprawidłowa reakcja organizmu, występująca po podaniu szczepionki.
  Przyczyną NOP może być:

  • działanie samej szczepionki (np. uczulenie na jej składnik),
  • nieprawidłowe podanie szczepionki,
  • inna przyczyna, przypadkowo występująca w tym samym czasie, co szczepienie.

  Odczyny poszczepienne mogą wystąpić po szczepieniu natychmiast lub po kilku dniach, a nawet tygodniach. Kwalifikacja NOP dokonywana jest przez lekarza i weryfikowana przez specjalistów w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakladzie Higieny.

  Jak zgłosić niepożądany odczyn poszczepienny?

  Jeżeli Twoje dziecko było ostatnio szczepione, i zaobserwowałaś u niego choćby najmniejsze pogorszenie stanu zdrowia, masz do czynienia z niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP).

  Twój lekarz ma obowiązek zgłaszać wszystkie przypadki NOP do sanepidu, bo pozwala to monitorować bezpieczeństwo szczepionek i lepiej chronić zdrowie dzieci.
  Niestety lekarze zgłaszają tylko niewielki procent rzeczywistych powikłań i niepożądanych odczynów poszczepiennych.

  W rezultacie trwamy w mylnym przekonaniu, że szczepionki są wyjątkowo bezpieczne, a powikłania poszczepienne zdarzają się raz na milion.

  Dlatego w razie wystąpienia NOP:

  1. Poproś o kopię dokumentacji medycznej dziecka lub swojej (masz do tego prawo zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta, uwaga – musisz pokryć koszty ksero w kwocie 0,60 zł za stronę A4).
  2. Wyślij skargę do sanepidu w swoim mieście.
  3. Rozważ walkę o odszkodowanie w sądzie.
  Czy można odróżnić odczyn po szczepieniu i niepożądany odczyn poszczepienny?

  Podanie szczepionki zawsze wywołuje reakcje układu odporności, produkowane są przeciwciała i komórki odpornościowe, u niektórych osób szczepionych reakcje układu odporności możemy obserwować pod postacią odczynów poszczepiennych. Tak więc odczyn po szczepieniu jest zazwyczaj spodziewaną reakcją osoby której podano szczepionkę wynikającą z zainicjowanych po jej podaniu reakcji układu odporności.
  Zależy od rodzaju podanej szczepionki, jej składu oraz indywidualnej reakcji osoby szczepionej. Najczęściej występują odczyny łagodne, w miejscu wkłucia, są to obrzęk, bolesność, zaczerwienienie. Najbardziej charakterystyczne są odczyny typowe dla danej szczepionki, najbardziej znany to odczyn po prawidłowym podaniu szczepionki przeciw gruźlicy, gdzie po kilku tygodniach w miejscu wstrzyknięcia pojawia się naciek, rumień i grudka z pęcherzykiem z ropną zawartością. Po zagojeniu u prawie 95% szczepionych pozostaje charakterystyczna blizna.

  Z kolei niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) oznacza nasilone reakcje o dłuższym czasie utrzymywania się np. 3-4 dni i dłużej, oraz większym nasileniu np. zaczerwienienie obejmujące całe ramię. Rzadziej dochodzi do ogólnych NOP, jak gorączka, gorsze samopoczucie, osłabienie.
  Tak miejscowe jak i ogólne NOP nie są przeciwwskazaniem do dalszego prowadzenia szczepień. Zwykle ustępują samoistnie po około dwóch, trzech dniach, bez powikłań. Poważne odczyny poszczepiennej jak omdlenie lub zaburzenie przytomności, trudny do utulenia płacz, bardzo wysoka gorączka (40ºC) w ciągu dwóch dni po szczepieniu, wysypka, rumień skórny, drgawki zdarzają się bardzo rzadko. Gwałtowne reakcje poszczepienne pojawiają się w ciągu kilku-kilkunastu minut po szczepieniu, dlatego zaleca się obserwację pacjenta po podaniu szczepionki. O każdej nietypowej reakcji na szczepienie trzeba informować lekarza. Ponadto NOP-y obejmują szereg różnych objawów, charakterystycznych dla określonych szczepionek i mogą dodatkowo wynikać z jakichkolwiek błędów związanych z przygotowaniem czy podaniem szczepionek.

  Informacje na temat rodzaju NOP-ów i częstości ich występowania znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego, dokumencie, który mozna znaleźć na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub Europejskiej Agencji Leków.
  NOP, odczyn poszczepienny, szczepionka, niepożądane,

  Zostaw odpowiedź

  Lub