• Główne Kategorie

 • Rodzaje szczepionek i ich ceny

  Rodzaje szczepionek i ich ceny. Aby zmniejszyć liczbę wkłuć i przyspieszyć proces szczepienia dzieci stworzono szczepionki skojarzone (wieloskładnikowe). Uodparniają one dziecko przeciwko kilku chorobom jednocześnie, w jednym zastrzyku. Jest to bardzo ważne aby ograniczyć do minimum stres i ból naszego maleństwa.

  Do najczęściej stosowanych szczepionek skojarzonych należą:

  – 3 w 1 (MMR) – przeciwko: odrze, śwince i różyczce,
  – 5 w 1 (DTPa + IPV + Hib) – przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib,
  – 6 w 1 (DTPa + IPV + Hib + wzw B) – przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib, wzw B.
  Warto wiedzieć:
  W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednym atucie szczepionek 5 w 1 i 6 w 1. Szczepionka przeciwko krztuścowi wchodząca w ich skład zawiera bezkomórkowy (acelularny) składnik krztuśca. Dzięki temu rzadziej występują po nich reakcje poszczepienne, np. wysoka temperatura. Natomiast szczepionka tradycyjna, za którą nie musimy płacić, zawiera formę pełnokomórkową (tzw. DTPw) – znajdują się w niej całe komórki bakterii.
  Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne. Natomiast wszystkie szczepienia zalecane (dodatkowe) oraz szczepionki skojarzone są odpłatne.

  Szczepienia obowiązkowe

  Szczepienia obowiązkowe zgodnie z aktualnym programem szczepień prowadzone są od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia. W Polskim Kalendarzu Szczepień Ochronnych wśród szczepień obowiązkowych dominują szczepionki monowalentne – pojedyncze i są to szczepionki przeciw:

  – gruźlicy,
  – błonicy,
  – krztuśćcowi,
  – polio,
  – odrze,
  – śwince,
  – różyczce,
  – tężcowi,
  – wzw typu B,
  – Hib.

  Szczepienia zalecane – dodatkowe
  Szczepienia zalecane umożliwiają szerszą ochronę przed chorobami zakaźnymi. W Polsce są one płatne, natomiast w wielu krajach UE są to szczepienia obowiązkowe, a co za tym idzie bezpłatne.
  Do szczepień zalecanych należą szczepionki przeciw:
  – rotawirusom,
  – wzw typu A,
  – pneumokokom,
  – meningokokom,
  – grypie,
  – ospie wietrznej,
  – kleszczowemu zapaleniu mózgu.

  Ceny szczepień na dzień: luty 2016

  – 5 w 1 – np. ‘Infanrix IPV+Hib’ – ok. 130 zł/dawka
  – 6 w 1 -np. ‘ Infanrix hexa’ – ok. 180 zł/dawka
  – Pneumokoki – np. ‘Prevenar’ – ok. 250 zł/dwaka
  – Rotawirus – np. ‘Rotarix’ – ok. 280 zł/dawka
  – Meningokoki- np. ‘NeisVac-C’ – ok. 140 zł/dawka

  W określonych przypadkach szczepienia zalecane są refundowane przez NFZ:

  Szczepienia przeciwko pneumokokom:
  – wcześniaki z dysplazją oskrzelowo-płucną
  – dzieci po urazach i z wadami układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego
  – dzieci chorujące na przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia
  – dzieci z małopłytkowością idiopatyczną
  – dzieci z ostrą białaczką, chłoniakami, sferocytozą wrodzoną
  – dzieci po splenektomii
  – dzieci z pierwotnymi zaburzeniami odporności
  – dzieci z zespołem nerczycowym o podłożu genetycznie uwarunkowanej strukturopatii
  – dzieci zakażone wirusem HIV
  – dzieci u których planowany jest przeszczep narządów
  – dzieci po przeszczepie szpiku lub wszczepieniu implantu ślimakowego

  Szczepienia przeciwko ospie wietrznej:
  – dzieci do 12 roku życia z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby
  – dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji
  – dzieci zakażone wirusem HIV
  – dzieci przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią.

  Kiedy i jak szczepić zobaczycie w kalendarzu szczepień.

  3 komentarzy w Rodzaje szczepionek i ich ceny

  Zostaw odpowiedź

  Lub