• Główne Kategorie

 • Komórki macierzyste – Krew pępowinowa

  Komórki macierzyste – Krew pępowinowa to nieoceniony skarb, który w przyszłości może uratować życie dziecka lub jego rodzeństwa. Dzięki zawartym w niej komórkom macierzystym leczy się kilkadziesiąt chorób, przede wszystkim nowotworowych, dlatego wiele osób decyduje się na przechowywanie jej w bankach. Jak się to odbywa? czy warto?

  Komórki macierzyste płodu są niezwykłe, można powiedzieć – nieśmiertelne. Nazywa się je komórkami wielopotencjalnymi, bo mają zdolności do samoodnowy i różnicowania, czyli dają początek wszystkim tkankom organizmu – nerwowej, kostnej, mięśniowej, łącznej oraz krwinkom. Dzielą się w trakcie rozwoju płodu. Z jednej połowy powstaje komórka wyspecjalizowana (np. mięśnia sercowego, wątroby, skóry, nerwu czy płytka krwi), a z drugiej – kolejna macierzysta, która jest przechowywana przez organizm w tzw. puli zapasowej i może się przekształcić w dowolną komórkę. Po narodzinach ten sam rodzaj komórek, tylko mniej zdolnych do przekształcania się, jest obecny w szpiku kostnym i krwi obwodowej.
  Po przeszczepieniu komórki macierzyste namnażają się. Co ważne, prawie nigdy nie atakują komórek biorcy, nie dochodzi więc do odrzucenia przeszczepu. Jest to szczególne istotne przy ratowaniu chorych na białaczki. Wprowadzanie ich do organizmu jest bezpieczne, bo mają jeszcze jedną zaletę – nie są nośnikiem chorób nowotworowych, które mogą się rozwijać w trakcie życia człowieka na skutek oddziaływania np. środowiska lub pod wpływem zdeformowanych genów.
  Najwięcej komórek macierzystych znajduje się w ludzkich embrionach, ale pozyskiwanie ich z płodów, np. w wyniku aborcji, nie może być akceptowane bez zastrzeżeń. Drugim źródłem może być krew pępowinowa. Do niedawna była niszczona w szpitalach wraz z łożyskiem i pępowiną.

  Krew pępowinowa – do leczenia jakich chorób jest przydatna?
  Pierwszy udany przeszczep komórek macierzystych z krwi pępowinowej przeprowadzono w 1988 roku. Dawcą była nowo narodzona dziewczynka, a biorcą jej pięcioletni brat chory na niedokrwistość Fanconiego (wrodzona choroba krwi prowadząca do rozwoju ostrej białaczki szpikowej). To zapoczątkowało stosowanie krwi w leczeniu chorób tkanki krwiotwórczej i układu odpornościowego u dzieci. Do dziś takich przeszczepów dokonano ponad 4 tysiące, u dzieci i dorosłych.

  Przeszczepem komórek macierzystych można leczyć blisko 70 chorób:

  – nowotwory złośliwe: ostre białaczki, chłoniaki,
  – anemie złośliwe,
  – ciężki złożony niedobór odporności,
  – osteoporozę,
  – niektóre postaci udarów mózgu, wad serca.

  Trwają intensywne próby wykorzystania tych komórek do zwalczania chorób Alzheimera i Parkinsona, stwardnienia rozsianego, cukrzycy oraz niektórych chorób autoimmunologicznych i dziedzicznych. Naukowcy sądzą, że będą “wypełniać” tymi komórkami uszkodzone fragmenty narządów wewnętrznych, np. wątroby czy mięśni. Najprawdopodobniej stanie się to również podstawą terapii po wylewach i zawałach. Być może uda się w ten sposób odtwarzać fragmenty rdzenia kręgowego i innych organów. To nadzieja dla wszystkich poszkodowanych w wypadkach.

  W każdej klinice, czy szpitalu można znaleźć informację o bankach komórek, ich adresy oraz ceny. Przechowanie komórek na rok to koszt od 100 zł w górę rocznie. Ważne aby wcześniej powiadomić położna o takim zamiarze.

  Komórki macierzyste – Krew pępowinowa

  źródło: poradnikzdrowie.pl

  Zostaw odpowiedź

  Lub