• Główne Kategorie

 • Co to jest Dom Narodzin

  Co to jest Dom Narodzin. Przyszpitalny Dom Narodzin to nowa propozycja położnych dla kobiet, które marzą o niezmedykalizowanym, naturalnym porodzie w warunkach intymnych, zbliżonych do domowych. Jest to forma pośrednia pomiędzy porodem szpitalnym a domowym.

  W większości miejsc pokoje porodowe mają klimatyczny wystrój domowej sypialni, wanna, łóżko, piłki, czasami własna łazienka, prysznic i przyszły tata cały czas obok Ciebie.
  Dom Narodzin to również miejsce dla kobiet, które nie chcą rodzić podłączone do monitora nieustannie rejestrującego tętno dziecka czy podlegać innym procedurom medycznym. Duży nacisk na poród naturalny, bez dodatkowych wspomagaczy, tabletek, badan, tak jak natura Cię stworzyła i zaplanowała poród tak rodzisz. Świetnym dodatkiem jest to, że przyszły tata jest cały czas z wami, nastrojowa muzyka, świecie, warunki idealne jak w domu. Do dyspozycji wiele dodatków ułatwiających poród, krzesełka, piłki itp.
  Przeciwwskazania do porodu w Domu Narodzin

  Poniższe przeciwwskazania do porodu prowadzonego w Domu Narodzin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

  – ciężkie choroby matki (układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, endokrynologiczne, nowotworowe, zakaźne, neurologiczne, psychiczne, metaboliczne) mogące mieć wpływ na przebieg porodu
  – stan po zapłodnieniu pozaustrojowym lub długoletnim leczeniu niepłodności lub powyżej 2-ch poronień z wyłyżeczkowaniem w wywiadzie urodzenie dziecka martwego lub z urazem okołoporodowym
  – stan po operacjach macicy (również cięciu cesarskim)
  – stan po poważnych uszkodzeniach dróg rodnych, atonii macicy, krwotoku położniczym, zaburzeniach krzepnięcia, drgawkach, stanach zatorowo – zakrzepowych
  – ciężarna jest wieloródką – powyżej 6 porodów
  – ciężarna ma powyżej 42 lat lub jest niepełnoletnia
  – nadużywanie środków odurzających i alkoholu
  – nadciśnienie tętnicze, białkomocz, odmiedniczkowe zapalenie nerek przebyte w ciąży
  – niedokrwistość ze stężeniem hemoglobiny poniżej 10 g./dl.
  – cukrzyca insulinozależna (GDMG2) lub GDMG1 z nieprawidłowymi wartościami glikemii
  – istotne klinicznie krwawienie przed porodem
  – infekcja z gorączką powyżej 38°C w okresie okołoporodowym
  – konflikt serologiczny
  – szacowana masa płodu poniżej 2500 g lub powyżej 4200g (stosunek AC/HC > 4 cm w USG)
  – zwiększona (AFI>20) lub zmniejszona (AFI < 5) ilość płynu owodniowego
  – początek porodu przed ukończeniem 37 i po ukończeniu 42 tygodnia ciąży
  – położenie inne niż główkowe w momencie rozpoczęcia porodu
  – ciąża mnoga
  – opryszczka genitalna lub kłykciny kończyste
  – konieczność indukcji porodu

  Przebieg porodu

  Wybierając Dom Narodzin należy pamiętać, że w tym miejscu nie dostaniesz żadnych interwencji medycznych mających na celu przyspieszenie porodu. W domu narodzin pozwalają, aby kobieta rodziła w swoim własnym rytmie. Położne korzystają z naturalnych metod stymulacji czynności skurczowej, z możliwością realizacji potrzeby snu, relaksu, posilenia się.

  Poród prowadzą doświadczone położne, jeśli zaobserwują jakiekolwiek nieprawidłowości, pacjentka przeniesiona jest do Bloku Porodowego. Taki transfer najczęściej nie oznacza konieczności zakończenia porodu za pomocą cięcia cesarskiego lecz dalszą opiekę w warunkach umożliwiających skorzystanie np. ze znieczulenia zewnątrzoponowego, farmakologicznej stymulacji porodu lub wzmożonego nadzoru medycznego.

  W Domu Narodzin stosuje się jedynie naturalne metody łagodzenia bólu. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest możliwe wyłącznie po przeniesieniu do tradycyjnie funkcjonującego Bloku Porodowego.

  Kiedy transfer z Domu Narodzin?

  Rolą położnej jest dbanie o zachowanie fizjologicznego przebiegu porodu oraz wczesne rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości mogących być zwiastunami powikłań, wtedy podejmuje decyzję o przeniesieniu rodzącej do Bloku porodowego. Każda decyzja o transferze oraz stosowane zabiegi są omawiane z podopieczną i osobami jej towarzyszącymi.
  Po porodzie

  Po porodzie opiekę nad matką i jej dzieckiem sprawują położne. Noworodek badany jest codziennie przez lekarza pediatrę.

  Jeśli kobieta życzy sobie opuścić Szpital wcześniej, po fizjologicznym porodzie możliwe jest to po 24 godzinach od urodzenia dziecka. W takiej sytuacji zapraszają mamę i noworodka na wizytę kontrolną w 3-6 doby połogu która ma na celu:

  – ocenę stanu ogólnego, emocjonalnego i położniczego mamy
  – ocenę przebiegu laktacji
  – kontrolę masy ciała dziecka
  – kontrolę przebiegu żółtaczki fizjologicznej noworodka
  – pobranie noworodkowi testów przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy, mukowiscydozy
  – wykonanie przesiewowego badania słuchu noworodka


  Artykuł opartu na źródle: Z własnego doświadczenia porodu w Centrum Medycznego “Żelazna” szpital specjalistyczny Św. Zofii, oraz www.szpital.szpitalzelazna.pl/poloznictwo/przyszpitalny-dom-narodzin

  Zostaw odpowiedź

  Lub